Biochemia kliniczna

 

Cennik badań laboratoryjnych MLD z Pracownią Bakteriologiczną Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie

 
   
   
         

Lp

Kod

Nazwa analizy

Cena

noce, soboty, święta

         
   

BIOCHEMIA KLINICZNA

   
         

13

I23.126.20

Amoniak w osoczu

30,00

39,00

14

I17

ALAT-aminotransferaza alaninowa

6,00

7,80

15

I19

ASPAT-aminotransferaza asparaginowa

6,00

7,50

16

I25.09

Alfa-Amylaza w surowicy

6,00

7,50

17

I09

Albumina

6,00

7,50

18

I77

Białko w surowicy

6,00

7,50

19

I87

Frakcje bilirubiny (Bilirubina sprzężona,niesprzężona)

10,00

13,00

20

I89

Bilirubina całkowita

6,00

7,50

21

I88

Bilirubina noworodkowa

10,00

13,00

22

I97

Chlorki w surowicy

6,00

7,50

23

I99

Cholesterol

6,00

7,50

24

K01

Cholesterol HDL

6,00

7,50

25

O49

Triglicerydy

6,00

7,50

26

K06

Lipidogram

16,00

20,00

27

I81

CRP - białko c - reaktywne

17,00

22,00

28

L11

Fosfataza alkaliczna

6,00

7,50

29

L23

Fosfor w surowicy

6,00

7,50

30

L31

GGTP

6,00

7,50

31

L43

Glukoza w surowicy

5,00

6,50

32

M21

Kinaza kreatyniny - CPK

10,00

13,00

33

M37

Kreatynina w surowicy

6,00

7,50

34

N11

Kwas mlekowy - LAKTAT

9,00

11,50

35

M45

Kwas moczowy

6,00

7,50

36

M87

Magnez w surowicy

6,00

7,50

37

N13

Mocznik

6,00

7,50

38

N45

Potas

6,00

7,50

39

O35

Sód

6,00

7,50

40

O75

Wapń całkowity

6,00

7,50

41

O95

Żelazo

6,00

7,50

42

O29

Równowaga kwasowo-zasadowa, oksymetria, jony, wapń zjon.

50,00

50,00

         
   

BIOCHEMIA-MOCZ

   
         

43

I25

Alfa-Amylaza w moczu

6,00

7,50

44

L23.24

Fosfor w moczu

6,00

7,50

45

L24

Fosfor w dobowej zbiórce moczu

6,00

7,50

46

M37.24

Kreatynina w moczu

6,00

7,50

47

M38

Kreatynina w dobowej zbiórce moczu

6,00

7,50

48

M45.24

Kwas moczowy w moczu

6,00

7,50

49

M46

Kwas moczowy w dobowej zbiórce moczu

6,00

7,50

50

M87.24

Magnez w moczu

6,00

7,50

51

M88

Magnez w dobowej zbiórce moczu

6,00

7,50

52

N45.24

Potas w moczu

6,00

7,50

53

N46

Potas w dobowej zbiórce moczu

6,00

7,50

54

O35.24

Sód w moczu

6,00

7,50

55

O36

Sód w dobowej zbiórce moczu

6,00

7,50

56

O75.24

Wapń w moczu

6,00

7,50

57

O76

Wapń w dobowej zbiórce moczu

6,00

7,50

         
   

BIOCHEMIA- INNE MATERIAŁY

   
         

58

I97.38

Chlorki w pocie

40,00